Πραγματικό μέγεθος του A4 Paper

  • πλάτος:210.0mm (8.27Ίντσα)
  • ύψος:297.0mm (11.69Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  A4 Paper .