Πραγματικό μέγεθος του Statement Paper

  • πλάτος:140.0mm (5.51Ίντσα)
  • ύψος:216.0mm (8.5Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Statement Paper .