Πραγματικό μέγεθος του Folio Paper

  • πλάτος:216mm (8.5Ίντσα)
  • ύψος:430mm (16.93Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Folio Paper .