Πραγματικό μέγεθος του Executive Paper

  • πλάτος:184mm (7.24Ίντσα)
  • ύψος:267mm (10.51Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Executive Paper .