Πραγματικό μέγεθος του Super B / Super A3 Paper

  • πλάτος:330mm (12.99Ίντσα)
  • ύψος:483mm (19.02Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Super B / Super A3 Paper .