Πραγματικό μέγεθος του A(Letter) Paper

  • πλάτος:215.9mm (8.5Ίντσα)
  • ύψος:279.4mm (11Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  A(Letter) Paper .