Πραγματικό μέγεθος του A5 Paper

  • πλάτος:148mm (5.83Ίντσα)
  • ύψος:210mm (8.27Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  A5 Paper .