Πραγματικό μέγεθος του Tabloid Paper

  • πλάτος:279mm (10.98Ίντσα)
  • ύψος:432mm (17.01Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Tabloid Paper .