Πραγματικό μέγεθος του B(Ledger) Paper

  • πλάτος:432mm (17.01Ίντσα)
  • ύψος:279mm (10.98Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  B(Ledger) Paper .