Πραγματικό μέγεθος του Legal Paper

  • πλάτος:215.9mm (8.5Ίντσα)
  • ύψος:355.6mm (14Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Legal Paper .