∞ Μαθηματικά σύμβολα | α β ∑ ελληνικά γράμματα | ⁽¹²³⁾ σύμβολα υπογράφου / υπεργράφου | ½ ⅓ ¼ σύμβολα κλάσματος
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
±×÷αβγδεμφπσθ°¬ρ¦!𝔸[]
Εξερευνήστε την ολοκληρωμένη συλλογή μαθηματικών συμβόλων στη σελίδα μας «Μαθηματικά σύμβολα». Είτε αναζητάτε βασικούς τελεστές όπως πρόσθεση και αφαίρεση, σύμβολα θεωρίας συνόλων ή πιο σύνθετες σημειώσεις που χρησιμοποιούνται στον λογισμό και την προηγμένη άλγεβρα, σας έχουμε καλύψει. Απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε το σύμβολο που χρειάζεστε στις εξισώσεις ή τα έγγραφά σας. Κάθε σύμβολο συνοδεύεται επίσης με μια συνοπτική εξήγηση για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το νόημα και την εφαρμογή του.
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
± Σύμβολο συν ή πλην
× σύμβολο πολλαπλασιασμού (σημειογραφία z καρτεσιανό γινόμενο)
÷ Σύμβολο διαίρεσης
σύμβολο οριζόντιας έλλειψης
Σύμβολο μικρότερο ή ίσο
Σύμβολο μεγαλύτερο ή ίσο προς
Σύμβολο διαφορετικό από
Σύμβολο τετραγωνικής ρίζας
Σύμβολο κυβικής ρίζας
Σύμβολο τέταρτης ρίζας
Σύμβολο άθροισης
Σύμβολο προϊόντος
Σύμβολο άπειρου
Σήμα μόνιμου χαρτιού
α Ελληνικό γράμμα Αλφα
β ελληνικό γράμμα BETA
γ Ελληνικό γράμμα ΓΑΜΜΑ
δ Ελληνικό γράμμα ΔΕΛΤΑ
ε ελληνικό γράμμα Έψιλον
μ ελληνικό γράμμα μ
φ Ελληνικό γράμμα Φ
π Ελληνικό γράμμα ΠΙ
σ Ελληνικό γράμμα SIGMA
θ Ελληνικό γράμμα ΘΗΤΑ
στοιχείο του
δεν είναι στοιχείο του
Σύμβολο ολοκλήρωσης
μερική διαφορική
Δελτα σύμβολο
Σύμβολο nabla
εικονίδιο μενού χάμπουργκερ
αριστερό μόνο εισαγωγικό
σωστό μόνο εισαγωγικό
σύμβολο ένωσης
σύμβολο τομής
° βαθμός (θερμοκρασία ή γωνία)
Σύμβολο πολλαπλασιασμένων κύκλων
λογικό σύμβολο 'Ή'
Λογικό σύμβολο 'ΚΑΙ'
συμβολισμός επομένως
διπλό βέλος προς τα δεξιά
αριστερό δεξί διπλό βέλος
σύμβολο για όλα
υποσύνολο του ή ίσο με
Υπερσύνολο ή ισότητα
υποσύνολο του
υπερσύνολο του
ρ Ελληνικό γράμμα ΡΟ
αριστερό δεξί βέλος
δεξί βέλος
¦ σύμβολο σπασμένη γραμμή
Διπλό πρώτο (ή δευτερόλεπτο)
πρώτος (ή σήμα λεπτού)
προς τα πάνω με δύο βέλη
μαύρο τετράγωνο
επάνω βέλος σύμβολο
Λογικό σύμβολο 'ΚΑΙ'
λογικό σύμβολο 'Ή'
λευκό δείκτη προς τα αριστερά
Σύμβολο ανά χίλια
Σήμα ανά δέκα χιλιάδες (βασικό σημείο)