Σύμβολο Διαίρεσης

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML τι σημαινει
÷ ÷
÷
U+F7
Σύμβολο Διαίρεσης
Το Σύμβολο Διαίρεσης, συμβολίζεται ως ÷, αντιπροσωπεύει τη μαθηματική πράξη της διαίρεσης, διαιρώντας έναν αριθμό με έναν άλλον.

Τι είναι το Σύμβολο Διαίρεσης;

Το Σύμβολο Διαίρεσης, που συμβολίζεται ως ÷, χρησιμοποιείται στα μαθηματικά για να υποδείξει την πράξη της διαίρεσης, όπου ένας αριθμός διαιρείται με έναν άλλον. Εκτός από το κανονικό Σύμβολο Διαίρεσης (÷), η κάθετη ρίγα (/) χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική, ιδιαίτερα στον προγραμματισμό και την εισαγωγή δεδομένων. Το Σύμβολο Διαίρεσης (÷) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με την κάθετη ρίγα (/) σε μαθηματικές εκφράσεις. Για παράδειγμα, η έκφραση "6 ÷ 2" είναι ισοδύναμη με "6 / 2".

Πώς να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Διαίρεσης με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου, κωδικών Alt και LaTeX

  • Windows: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον κωδικό 0247 στον αριθμητικό πληκτρολόγιο, κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο Alt.
  • Mac: Πατήστε Option + /.
  • Linux: Πατήστε Ctrl + Shift + u, κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό 00F7 και πατήστε Enter.
  • HTML: Χρησιμοποιήστε το ονομασμένο entity ÷ ή τον αριθμητικό κώδικα ÷.
  • LaTeX: Για να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Διαίρεσης στο LaTeX, χρησιμοποιήστε την εντολή \div.

Εικόνες συμβόλων

Σύμβολο Διαίρεσης