σύμβολα κλάσματος

∞ Μαθηματικά σύμβολα | α β ∑ ελληνικά γράμματα | ⁽¹²³⁾ σύμβολα υπογράφου / υπεργράφου | ½ ⅓ ¼ σύμβολα κλάσματος
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
½¼¾

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε μόνοι σας τα σύμβολα κλασμάτων.

※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
½ κοινό κλάσμα - μισό
κοινό κλάσμα - το ένα τρίτο
κοινό κλάσμα - δύο τρίτα
¼ κοινό κλάσμα - ένα τέταρτο
¾ κοινό κλάσμα - τρία τέταρτα
κοινό κλάσμα - το ένα πέμπτο
κοινό κλάσμα - δύο πέμπτα
κοινό κλάσμα - τρία πέμπτα
κοινό κλάσμα - τέσσερα πέμπτα
κοινό κλάσμα - το ένα έκτο
κοινό κλάσμα - πέντε έκτα
κοινό κλάσμα - ένα έβδομο
κοινό κλάσμα - ένα όγδοο
κοινό κλάσμα - τρία όγδοα
κοινό κλάσμα - πέντε όγδοα
κοινό κλάσμα - επτά όγδοα
κοινό κλάσμα - ένα ένατο
κοινό κλάσμα - ένα δέκατο
κοινό κλάσμα - μηδέν τρίτα
αριθμητής κλάσματος ένα