∞ Μαθηματικά σύμβολα | α β ∑ ελληνικά γράμματα | ⁽¹²³⁾ σύμβολα υπογράφου / υπεργράφου | ½ ⅓ ¼ σύμβολα κλάσματος
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
¹²³°²³ᴿʰʲˡʳˢʷˣʸᶿ
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
μηδενικό κείμενο
¹ ένα χειρόγραφο
² superscript δύο
³ superscript τρία
υπεργράφημα τέσσερα
υπεργράφημα πέντε
υπεργράφημα έξι
υπεργράφημα επτά
υπεργράφημα οκτώ
υπεργράφημα εννέα
υπεργράφημα συν σύμβολο
υπεργράφημα μείον
το υπεργράφημα ισούται με το σύμβολο
superscript αριστερή παρένθεση
υπερκείμενο σωστή παρένθεση
υπεργραφικό λατινικό μικρό γράμμα n
μηδενική συνδρομή
συνδρομητικό
συνδρομή δύο
συνδρομή τρία
συνδρομή τέσσερα
συνδρομή πέντε
συνδρομή έξι
συνδρομή επτά
συνδρομή οκτώ
συνδρομή εννέα
σύμβολο συν συν
συνδρομή μείον
η συνδρομή ισούται με το σύμβολο
αριστερή παρένθεση συνδρομής
δεξιά παρένθεση συνδρομής
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα a
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα e
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα o
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα x
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα schwa
° βαθμός (θερμοκρασία ή γωνία)
υπεργραφικό λατινικό μικρό γράμμα i
κάθετο για κλάσμα
² superscript δύο
³ superscript τρία
υπεργραφικό λατινικό μικρό γράμμα i
υπεργραφικό λατινικό μικρό γράμμα n
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα a
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα e
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα o
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα x