Σύμβολα Επειδή-Επομένως

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
HTML τι σημαινει
∴
∴
U+2234
Σύμβολο Επομένως
Το Σύμβολο Επομένως, συμβολίζεται ως ∴, χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια λογική συνέπεια ή αποτέλεσμα από μια δεδομένη δήλωση.
∵
U+2235
Σύμβολο Επειδή
Το Σύμβολο Επειδή, συμβολίζεται ως ∵, χρησιμοποιείται σε επίσημη γραφή και μαθηματικά για να υποδείξει μια αιτία ή πρόκληση.

Τι είναι τα Σύμβολα Επειδή-Επομένως;

Το Σύμβολο Επειδή (∵) χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια αιτία, ενώ το Σύμβολο Επομένως (∴) υποδηλώνει ένα αποτέλεσμα ή συμπέρασμα που προκύπτει από μια προηγούμενη δήλωση.

Παράδειγμα Χρήσης των Συμβόλων Επειδή-Επομένως

Σε μια λογική δήλωση, κάποιος θα μπορούσε να πει: "Έχει βρέξει έξω ∵ ο δρόμος είναι βρεγμένος." και "Ο δρόμος είναι βρεγμένος ∴ έχει βρέξει έξω."

Διάκριση μεταξύ Επειδή και Επομένως

Το Σύμβολο Επειδή χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε μια αιτία, ενώ το Σύμβολο Επομένως χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια συνέπεια ή ένα αποτέλεσμα. Σε λογικές επιχειρήματα, το "επειδή" παρέχει την πρόταση, ενώ το "επομένως" παρουσιάζει το συμπέρασμα.

Εφαρμογές των Συμβόλων Επειδή-Επομένως

Τα Σύμβολα Επειδή-Επομένως (∵ και ∴) έχουν διάφορες εφαρμογές:

  • Μαθηματικά: Χρησιμοποιούνται σε αποδείξεις και λογικά επιχειρήματα για να υποδείξουν αιτίες και συμπεράσματα.
  • Επίσημη Γραφή: Χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν συνοπτικά αιτία και αποτελέσματα.
  • Φιλοσοφία: Εμφανίζονται σε φιλοσοφικά επιχειρήματα και συμπεράσματα.

Πώς να πληκτρολογήσετε τα Σύμβολα Επειδή-Επομένως με Συντομεύσεις Πληκτρολογίου, Κωδικούς Alt και LaTeX

  • Παράθυρα: Για το "∵", πατήστε το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον κωδικό 8757 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για το "∴", χρησιμοποιήστε τον κωδικό 8756.
  • Mac: Αυτά τα σύμβολα μπορεί να μην έχουν άμεσες συντομεύσεις. Χρησιμοποιήστε το Εμφανιστή Χαρακτήρων ή εισάγετε από ένα παλέτο συμβόλων.
  • Linux: Πατήστε Ctrl + Shift + u, κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό 2235 για το "∴" και πατήστε Enter. Για το "∵", χρησιμοποιήστε τον κωδικό 2234.
  • HTML: Για το "∵", χρησιμοποιήστε τον κώδικα ∵ και για το "∴", χρησιμοποιήστε τον κώδικα ∴.
  • LaTeX: Για να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Επομένως, χρησιμοποιήστε τον κώδικα \therefore και για το Σύμβολο Επειδή, χρησιμοποιήστε τον κώδικα \because.

Εικόνες συμβόλων

Σύμβολο ΕπομένωςΣύμβολο Επειδή