Σύμβολο ανά δέκα χιλιάδες (Σημείο Βάσης)

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
%
HTML τι σημαινει
‱
U+2031
Προεπιλεγμένο Σύμβολο ανά Δέκα Χιλιάδες (Σημείο Βάσης)
Αυτό είναι το κανονικό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει ανά δέκα χιλιάδες (1/10000) ή σημεία βάσης σε διάφορα πεδία, όπως οι οικονομικές, οι στατιστικές και οι μαθηματικές επιστήμες.

Τι είναι το Σύμβολο ανά Δέκα Χιλιάδες (Σημείο Βάσης);

Το σύμβολο ανά δέκα χιλιάδες, αναπαρίσταται ως ‱ και χρησιμοποιείται για να υποδείξει μέρη ανά δέκα χιλιάδες, ή 1/10000. Στον τομέα των οικονομικών, συνήθως αναφέρεται ως σημείο βάσης. Για παράδειγμα, μια μεταβολή στο επιτόκιο μπορεί να είναι 50‱, που σημαίνει 50 μέρη ανά δέκα χιλιάδες, ή 50 από 10000.

Για να κατανοήσετε καλύτερα αυτό το σύμβολο, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πώς να μετατρέπετε αυτές τις τιμές σε δεκαδικά ή ποσοστά. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω διατάξεις:

Δεκαδική Μορφή = (Τιμή ανά Δέκα Χιλιάδες) / 10000

Ποσοστιαία Μορφή = (Τιμή ανά Δέκα Χιλιάδες) / 100

Πίνακας Μετατροπής για Συνηθισμένα Σημεία Βάσης

Σημεία Βάσης (‱) Δεκαδική Μορφή Ποσοστιαία Μορφή (%)
25‱ 0.0025 0.25%
50‱ 0.005 0.5%
100‱ 0.01 1%

Χρήση και Κατανόηση του Συμβόλου ανά Δέκα Χιλιάδες (Σημείο Βάσης) σε Διάφορα Πεδία

Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται με απλό τρόπο, ακολουθώντας απευθείας τον αριθμό που τροποποιεί. Ορισμένες συνηθισμένες χρήσεις περιλαμβάνουν μια μεταβολή 25‱ στα επιτόκια στον οικονομικό τομέα (ισοδύναμη με 0.25%) ή μια μείωση 10‱ στα ποσοστά ανεργίας στατιστικών (ισοδύναμη με 0.1%).

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, το σύμβολο ανά δέκα χιλιάδες χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μικρές μεταβολές στα επιτόκια, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και τις οικονομικές παράγωγα. Αυτά αναφέρονται συνήθως ως σημεία βάσης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε μια υποθετική κατάσταση όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αποφασίζει να αλλάξει το επιτόκιο. Αν η ανακοίνωση αναφέρει αύξηση 25‱ (σημείο βάσης), αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο θα αυξηθεί κατά 0.25%. Για παράδειγμα, αν το τρέχον επιτόκιο είναι 1%, θα προσαρμοστεί στο 1.25%.

Πώς να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο ανά Δέκα Χιλιάδες (Σημείο Βάσης) Χρησιμοποιώντας Συντομεύσεις Πληκτρολογίου και Κωδικούς Alt

  • Σε Windows: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον κωδικό 8241 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο Alt.
  • Σε Mac: Αυτό το σύμβολο δεν είναι προσβάσιμο απευθείας μέσω απλής συντόμευσης πληκτρολογίου σε συστήματα Mac. Μπορείτε να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον Εμφανιστή Χαρακτήρων για να το εντοπίσετε.
  • Για κωδικοποίηση HTML: Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό κώδικα ‱.
  • Στο LaTeX: Για να τυπώσετε το σύμβολο ανά δέκα χιλιάδες στο LaTeX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή \textpertenthousand σε κείμενο.

Εικόνες συμβόλων

Προεπιλεγμένο Σύμβολο ανά Δέκα Χιλιάδες (Σημείο Βάσης)