Σύμβολο Θήτα

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
θΘαβλπΣΩ
HTML τι σημαινει
θ θ
θ
U+3B8
Σύμβολο Θήτα (πεζό)
Το πεζό σύμβολο θήτα χρησιμοποιείται κυρίως στην τριγωνομετρία για να αναπαραστήσει γωνίες.
Θ Θ
Θ
U+398
Σύμβολο Θήτα (κεφαλαίο)
Το κεφαλαίο θήτα χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, συχνά ως ειδικό χαρακτήρα σε μαθηματικές και επιστημονικές σημειώσεις.

Τι είναι το σύμβολο θήτα;

Το σύμβολο θήτα, συμβολίζεται ως θ (πεζό) και Θ (κεφαλαίο), είναι αρχικά ένα γράμμα στο ελληνικό αλφάβητο. Έχει βρει εκτεταμένη χρήση σε διάφορους τομείς όπως οι μαθηματικές, η φυσική και η μηχανολογία. Το σύμβολο συχνά αναπαριστά γωνίες στην τριγωνομετρία, γωνίες φάσης στην ηλεκτρονική και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές.

Αρχική μορφή και παραλλαγές του συμβόλου θήτα

Το σύμβολο θήτα έχει μια αρχική μορφή καθώς και αρκετές παραλλαγές για διάφορες εφαρμογές. Αυτές οι μορφές κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται παρακάτω με απλό κείμενο για εύκολη αντιγραφή και επικόλληση:

 • Αρχικά Σύμβολα: Θ (Κεφαλαίο), θ (Πεζό)
 • Βασικές Παραλλαγές: ϑ, ϴ, ᶿ
 • Μαθηματικά Σύμβολα: 𝚯, 𝛉, 𝚹, 𝛝, 𝛩, 𝜃, 𝛳, 𝜗, 𝜣, 𝜽, 𝜭, 𝝑, 𝝝, 𝝷, 𝚹, 𝞋

Εφαρμογές του συμβόλου θήτα σε διάφορους τομείς

Το σύμβολο θήτα (θ, Θ) χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς:

 • Μαθηματικά: Χρησιμοποιείται ευρέως για να αναπαραστήσει γωνίες στην τριγωνομετρία.
 • Φυσική: Χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει γωνίες φάσης και άλλα γωνιακά μεγέθη.
 • Μηχανολογία: Χρησιμοποιείται στη μηχανική και την ηλεκτρονική για να υποδηλώσει γωνιακή απόκλιση ή γωνίες φάσης.
 • Επιστήμη των Υπολογιστών: Χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει την πολυπλοκότητα χρόνου στην θεωρία O(Θ(n)).
 • Οικονομικά: Αναπαριστά ένα γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου που χρησιμοποιείται στο μοντέλο Black-Scholes για τη μέτρηση της απόσβεσης του χρόνου επιλογής.

Πώς να πληκτρολογήσετε το σύμβολο θήτα χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου, κωδικούς Alt και LaTeX

 • Windows: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε 233 (για πεζό) ή 920 (για κεφαλαίο) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο Alt.
 • Mac: Συνήθως χρησιμοποιείται ένα μενού ειδικών χαρακτήρων ή μπορεί να αντιγραφεί από αλλού.
 • Linux: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl + Shift + u, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε 03b8 (για πεζό) ή 0398 (για κεφαλαίο) και πατήστε Enter.
 • HTML: Για πεζό, χρησιμοποιήστε θ; για κεφαλαίο, χρησιμοποιήστε Θ.
 • LaTeX: Για πεζό, χρησιμοποιήστε την εντολή \theta. Για κεφαλαίο, απλώς πληκτρολογήστε \Theta.

Εικόνες συμβόλων

Σύμβολο Θήτα (πεζό)Σύμβολο Θήτα (κεφαλαίο)