μοιρογνωμόνιο


Μια διαδικτυακή εφαρμογή ιστού μετρά τη γωνία και την κλίση οποιουδήποτε αντικειμένου.

Ιντσών χάρακα


Πρόκειται για μια online εφαρμογή, υποστήριξη cm, ιντσών και pixel.

Cm χάρακα


Πρόκειται για μια online εφαρμογή, υποστήριξη cm, ιντσών και pixel.

χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης


Συνδεδεμένοι web εφαρμογή, χωρίς καμία εγκατάσταση.

χρονόμετρο


χρονόμετρο κατάστασης που μπορούν να αποθηκευτούν και να μοιράζονται

Χάρακας


Πρόκειται για μια online εφαρμογή, υποστήριξη cm, ιντσών και pixel.