Χάρακας (pixel)

Πρόκειται για μια online εφαρμογή, υποστήριξη cm, ιντσών και pixel.
0
100
200
300
400
500
600
640
0
100
200
300
400
480