Πραγματικό μέγεθος του Ιντσών χάρακα

  • πλάτος:12.0Ίντσα (304.8mm)
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Ιντσών χάρακα .