μοιρογνωμόνιο
  • Μια διαδικτυακή εφαρμογή ιστού μετρά τη γωνία και την κλίση οποιουδήποτε αντικειμένου.
  • Απλά χρησιμοποιήστε μια ιστοσελίδα για να το κάνετε. Δεν απαιτείται εγκατάσταση.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφική μηχανή στην κινητή συσκευή σας για να μετρήσετε τις γωνίες.
  • στείλτε αυτήν τη σελίδα σε κινητή συσκευή: qr κώδικα
  • Το κόκκινο εικονίδιο με καρφίτσα είναι τραβήσιμο.
  • Η τιμή των γωνιών μπορεί να τροποποιηθεί.
  • εκτυπώσιμη έκδοση: protractor.pdf | protractor-x4.pdf
  • εργαλείο σύνταξης: HTML5 Canvas