Δημιουργία QR code με τη χρήση Google Chart API. Δωρεάν, απλό, έθιμο, δεν απαιτείται σύνδεση.