Θα δημιουργήσει μια έξυπνη QR Code που θα ανοίξει το app store ή το Android Market, σύμφωνα με διαφορετικές κινητή συσκευή.