Απλώς σαρώστε το qr-code για να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi. Ο πιο απλός τρόπος παροχής πληροφοριών Wi-Fi περιλαμβάνει SSID και κωδικό πρόσβασης. Μην ρυθμίζετε ένα δίκτυο Wi-Fi με κρυφό SSID, αφού η συσκευή Android δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά μέσω του QR-Code.