@
Θα μετατρέψει σε ειδική διεύθυνση URL, το smartphone θα ανοίξετε την εφαρμογή Instagram.