Θα μετατραπεί σε ειδικό URL, το smartphone θα ανοίξει την εφαρμογή YouTube.