Πραγματικό μέγεθος του iPhone 15

  • οθόνη μεγέθους:6.12Ίντσα (155.45mm)
  • Ψήφισμα:2556 x 1179
  • βάθος:7.8mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:147.6mm (5.81Ίντσα)
  • Βάρος:171.0g (6.03oz)
  • πλάτος:71.6mm (2.82Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 15 .