Πραγματικό μέγεθος του iPhone 15 Pro

  • οθόνη μεγέθους:6.12Ίντσα (155.45mm)
  • Ψήφισμα:2556 x 1179
  • βάθος:8.25mm (0.32Ίντσα)
  • ύψος:146.6mm (5.77Ίντσα)
  • Βάρος:187g (6.6oz)
  • πλάτος:70.6mm (2.78Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 15 Pro .