Πραγματικό μέγεθος του iPhone 15 Pro Max

  • οθόνη μεγέθους:6.69Ίντσα (169.93mm)
  • Ψήφισμα:2796 x 1290
  • βάθος:8.25mm (0.32Ίντσα)
  • ύψος:159.9mm (6.3Ίντσα)
  • Βάρος:221g (7.8oz)
  • πλάτος:76.7mm (3.02Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 15 Pro Max .