Πραγματικό μέγεθος του iPhone 15 Plus

  • οθόνη μεγέθους:inch
  • Ψήφισμα:2796 x 1290
  • βάθος:7.8mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:160.9mm (6.33Ίντσα)
  • Βάρος:201.0g (7.09oz)
  • πλάτος:77.8mm (3.06Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 15 Plus .