Πραγματικό μέγεθος του Apple Watch Series 9 (41mm)

  • ύψος:41.0mm (1.61Ίντσα)
  • πλάτος:34.86mm (1.37Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Apple Watch Series 9 (41mm) .