Πραγματικό μέγεθος του Apple Watch Series 9 (45mm)

  • ύψος:45.0mm (1.77Ίντσα)
  • πλάτος:38.09mm (1.5Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Apple Watch Series 9 (45mm) .