Ιαπωνία • Τόκιο χρόνος

Τι ώρα είναι; Θέλετε να ρυθμίσετε το χρόνο στην τοπική ζώνη ώρας σας; Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από αυτό το εργαλείο, χωρίς εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού. Χρόνος, τρέχουσα ώρα, τοπική ώρα, ζώνη ώρας, αλλαγή ζώνης ώρας και θερινή ώρα. Ώρα ήταν ήρθε από το διακομιστή ώρας, θα μπορούσε διαφορετικά με την ώρα του συστήματός σας.
📱 📱   Περιστρέψτε το τηλέφωνο σε οριζόντια λειτουργία για να μεγαλώσετε το ρολόι.