1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ψηφιακό ρολόι

Σε λειτουργία πλήρους οθόνης, η οθόνη δεν θα απενεργοποιηθεί και οι διαφημίσεις θα είναι κρυφές.