--:--:--
::
ω. λ.
:
  • Αυτή είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή ιστού. Δεν απαιτείται εγκατάσταση.
  • Ο εμφανιζόμενος χρόνος θα συγχρονιστεί με το διακομιστή NTP.
  • Ένας αλγόριθμος συγχρονισμού ρολογιού εμφανίζει την ακριβή ώρα στο πρόγραμμα περιήγησης.
  • Μπορείτε να τροποποιήσετε τον τίτλο της σελίδας και το κουμπί βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Είναι μια χρήσιμη λειτουργία όταν εκτελείτε μια δραστηριότητα.
  • Η οθόνη δεν θα απενεργοποιηθεί όταν η εφαρμογή εκτελείται, εκτός αν απενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο την οθόνη.
  • Αφού ξεκινήσετε το ξυπνητήρι, η πρώτη γραμμή είναι η τρέχουσα ώρα και η δεύτερη σειρά είναι ο υπόλοιπος χρόνος.