Πραγματικό μέγεθος του C Battery

  • ύψος:50.0mm (1.97Ίντσα)
  • πλάτος:26.5mm (1.04Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  C Battery .