Πραγματικό μέγεθος του N Battery

  • ύψος:30.2mm (1.19Ίντσα)
  • πλάτος:12.0mm (0.47Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  N Battery .