Πραγματικό μέγεθος του AA Battery

  • ύψος:50.5mm (1.99Ίντσα)
  • πλάτος:14.5mm (0.57Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AA Battery .