Πραγματικό μέγεθος του D Battery

  • ύψος:61.5mm (2.42Ίντσα)
  • πλάτος:34.2mm (1.35Ίντσα)
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  D Battery .