Πραγματικό μέγεθος του AAA Battery

  • ύψος:44.5mm (1.75Ίντσα)
  • πλάτος:10.5mm (0.41Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AAA Battery .