• σημεία στίξης | ❝ εισαγωγικά | » σύμβολα αγκύλης | § σήμα παραγράφου | * σύμβολα αστερίσκου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ

※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
αστερίσκος πλήρους πλάτους
σύμβολο οριζόντιας έλλειψης
· σύμβολο μεσαίας κουκκίδας
¿ ανεστραμμένο ερωτηματικό
¦ σύμβολο σπασμένη γραμμή
¨ σήμα διαίρεσης
¯ σύμβολο macron
´ οξύ σημάδι
· σύμβολο μεσαίας κουκκίδας
¸ σήμα προφοράς cedilla
º αρσενικό σήμα ένδειξης
σήμα αναφοράς της Ανατολικής Ασίας
σύμβολο στιλέτου
σύμβολο διπλού στιλέτου