• σημεία στίξης | ❝ εισαγωγικά | » σύμβολα αγκύλης | § σήμα παραγράφου | * σύμβολα αστερίσκου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
Ηγέτης με δύο τελείες
Σημείο υφένωσης
Αντεστραμμένο πράιμ
αστερίσκος πλήρους πλάτους
Σφαίρα (Bullet)
σύμβολο οριζόντιας έλλειψης
· σύμβολο μεσαίας κουκκίδας
¿ ανεστραμμένο ερωτηματικό
¦ σύμβολο σπασμένη γραμμή
¨ σήμα διαίρεσης
¯ σύμβολο macron
´ οξύ σημάδι
· σύμβολο μεσαίας κουκκίδας
¸ σήμα προφοράς cedilla
º αρσενικό σήμα ένδειξης
Ιντερομπάνγκ
Διπλό Θαυμαστικό
Αντίστροφο ερωτηματικό
σήμα αναφοράς της Ανατολικής Ασίας
σύμβολο στιλέτου
σύμβολο διπλού στιλέτου
Διπλό ερωτηματικό
Ερωτηματικό Θαυμαστικό
Θαυμαστικό και ερωτηματικό
Τιρονικό Σημείο Et (Tironian Sign Et)