σύμβολα αστερίσκου

• σημεία στίξης | ❝ εισαγωγικά | » σύμβολα αγκύλης | § σήμα παραγράφου | * σύμβολα αστερίσκου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
*٭𖡽𖥤𖥟𖡟𖤗𒀭𒀯𒄬

Σχετικά αντικείμενα: σύμβολα αστεριών | σύμβολα λουλουδιών

※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
* αστερίσκος
χειριστής αστερίσκου
٭ αραβικό πεντάκτινο αστέρι
σήμα αναφοράς της Ανατολικής Ασίας
αστερισμός
χαμηλός αστερίσκος
δύο αστερίσκοι ευθυγραμμισμένοι κάθετα
λουλούδι στίξης
συνδυάζοντας τον αστερίσκο παραπάνω
χειριστής με αστερίσκο σε κύκλο
Τροχός του Ντάρμα, ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει τον Βουδισμό
βαρύς οκτώ αστερίσκος έλικα με δάκρυ
βαρύς αστερίσκος
ανοιχτό κέντρο αστερίσκο
οκτώ αστερίσκος
Το Αστέρι της Λάκσμι, συνδεδεμένο με τον πλούτο και την ευημερία στον Ινδουισμό
δεκαέξι μυτερό αστερίσκο
βαρύς αστερίσκος
τετράγωνο αστερίσκο
αστερίσκος πλήρους πλάτους
μικρός αστερίσκος
αστερίσκος πλήρους πλάτους
σύμβολο στιλέτου
σύμβολο διπλού στιλέτου