Σημείο Αναφοράς

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
*
HTML τι σημαινει
※
U+203B
Σημείο Αναφοράς
Χρησιμοποιείται συχνά σε κείμενα της Ανατολικής Ασίας για να υποδείξει μια υποσημείωση ή ένα σημείο προσοχής. Υποδεικνύει ότι ακολουθεί μια σημείωση, συνήθως για να παρέχει επιπλέον πληροφορίες.

Τι είναι το Σημείο Αναφοράς;

Το σημείο αναφοράς, που αναπαρίσταται ως ※, χρησιμοποιείται συχνά σε κείμενα της Ανατολικής Ασίας για να υποδείξει υποσημειώσεις ή σημεία προσοχής. Λειτουργεί ως δείκτης ότι ακολουθεί κάποια εξηγηματική σημείωση, συχνά στο κάτω μέρος μιας σελίδας ή σε μια δίπλα στήλη.

Χρήση και Διαφορές Μεταξύ Κοινών Σημείων Αναφοράς

Τα σημεία αναφοράς έχουν διάφορες μορφές, καθεμία με τη δική της ιστορία και χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διαφορές για να τα χρησιμοποιείτε σωστά:

  • - Χρησιμοποιείται κυρίως σε ασιατικά πλαίσια για υποσημειώσεις.
  • (Μαχαίρι) και (Διπλό Μαχαίρι) - Συχνά χρησιμοποιούνται σε δυτικά κείμενα, με το μαχαίρι να υποδεικνύει την πρώτη υποσημείωση και το διπλό μαχαίρι να υποδεικνύει μια δεύτερη.
  • * (Αστερίσκο) - Ένας κοινός συμβολισμός για υποσημειώσεις ή για να επισημάνετε συγκεκριμένα σημεία.

Ιστορικό Πλαίσιο του Σημείου Αναφοράς

Οι ακριβείς ρίζες του σημείου αναφοράς ※ δεν είναι εντελώς σαφείς, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί σε ασιατική λογοτεχνία και επιστημονικά έργα για αιώνες. Αντίστοιχα, τα μαχαίρια και τα διπλά μαχαίρια έχουν τις ρίζες τους σε αρχαία λατινικά κείμενα, όπου χρησιμοποιούνταν για να υπογραμμίσουν διορθώσεις ή σχόλια.

Πώς να πληκτρολογήσετε τα Σύμβολα Αναφοράς με Συντομεύσεις Πληκτρολογίου και Κωδικούς Alt

  • ※ - Αυτό το σύμβολο μπορεί να μην έχει μια άμεση συντόμευση πληκτρολογίου σε πολλά συστήματα, αλλά στον κώδικα HTML μπορεί να αναπαρασταθεί ως ※.
  • † (Μαχαίρι) - Σε Windows: Alt + 0134. Για τον κώδικα HTML: †.
  • ‡ (Διπλό Μαχαίρι) - Σε Windows: Alt + 0135. Για τον κώδικα HTML: ‡.

Εικόνες συμβόλων

Σημείο Αναφοράς