Αντιστροφή ερωτηματικού

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
¿?¡
HTML τι σημαινει
¿ ¿
¿
U+BF
Αντιστροφή ερωτηματικό
Χρησιμοποιείται στην αρχή μιας ερώτησης στα ισπανικά και ορισμένες άλλες γλώσσες για να υποδείξει σαφώς ότι μια πρόταση είναι ερωτηματική, θέτοντας τον τόνο για την ερώτηση από την αρχή.

Τι είναι το αντιστραμμένο ερωτηματικό;

Το αντιστραμμένο ερωτηματικό (¿) είναι ένα σημείο στίξης που χρησιμοποιείται στα ισπανικά και ορισμένες άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούν αντίστροφα σημεία στίξης. Προηγείται της πρότασης ή φράσης όπου γίνεται μια ερώτηση, συνεργαζόμενο με το κανονικό ερωτηματικό (?) που τοποθετείται στο τέλος. Αυτή η χρήση βοηθά να υποδείξει σαφώς την πρόταση ως ερωτηματική από την αρχή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το αντιστραμμένο ερωτηματικό;

Για να χρησιμοποιήσετε το αντιστραμμένο ερωτηματικό, τοποθετήστε το στην αρχή οποιασδήποτε πρότασης ή φράσης που γίνεται μια ερώτηση. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κανονικό ερωτηματικό, το οποίο ολοκληρώνει την ερώτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε χώρες που μιλούν ισπανικά και είναι μια γραμματική κανόνας σε αυτές τις γλώσσες.

Παράδειγμα:

¿Cómo estás;

Αυτό μεταφράζεται ως "Πώς είσαι;"

Διαφοροποιήσεις στη χρήση σε διάφορες χώρες

Το αντιστραμμένο ερωτηματικό χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρες που μιλούν ισπανικά. Ωστόσο, η χρήση του μπορεί να βρεθεί και σε ορισμένες άλλες γλώσσες και περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τις ισπανικές πρακτικές σημείων στίξης, αν και συμμορφώνεται αυστηρότερα στα ισπανικά.

Συνηθισμένα λάθη στη χρήση του αντιστραμμένου ερωτηματικού

  1. Παράλειψη του σημείου στα ισπανικά: Η μη χρήση του αντιστραμμένου ερωτηματικού στην αρχή μιας ερώτησης σε ισπανικά κείμενα είναι ένα συνηθισμένο λάθος.
  2. Εσφαλμένη τοποθέτηση: Χρήση του στη μέση ή στο τέλος μιας πρότασης αντί στην αρχή.

Επηρεάζει η χρήση του αντιστραμμένου ερωτηματικού την αναγνωσιμότητα;

Ναι, σε γλώσσες που το χρησιμοποιούν, το αντιστραμμένο ερωτηματικό βελτιώνει σημαντικά την αναγνωσιμότητα του κειμένου διότι υποδεικνύει σαφώς την έναρξη μιας ερώτησης. Αυτό βοηθά στην απόδοση του επιθυμητού τόνου και της έμφασης από την πρώτη στιγμή της πρότασης.

Πώς να πληκτρολογήσετε το αντιστραμμένο ερωτηματικό με βοηθητικούς πλήκτρους και κωδικούς Alt

  • Σε Windows: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε 0191 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο Alt.
  • Σε Mac: Πατήστε Option + Shift + ?.
  • Για κωδικοποίηση HTML: Χρησιμοποιήστε την ονομασμένη οντότητα ¿.

Εικόνες συμβόλων

Αντιστροφή ερωτηματικό