σύμβολα σημάδι x

▩ τετράγωνα σύμβολα | ╬ σύμβολα γραμμής | ▲ σύμβολα τριγώνου | ◐ σύμβολα κύκλου | ☒ σύμβολα σημάδι x | ⭓ Άλλα Σχήματα | 𖡎 Τυχαίες Γραμμές
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | σύμβολο κειμένου
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
× σύμβολο πολλαπλασιασμού (σημειογραφία z καρτεσιανό γινόμενο)
saltire (σταυρός του Αγίου Ανδρέα)
πολλαπλασιασμός x
βαρύς πολλαπλασιασμός x
σταυρό σημάδι
αρνητικό τετράγωνο σταυρό σημάδι
τελεστής n-ary times
διάνυσμα ή διασταυρούμενο γινόμενο
κάλπη (κουτί ελέγχου)
κάλπη με x (τετράγωνο με σταυρό)
ψηφοδέλτιο x (σταυρός)
βαρύ ψηφοδέλτιο x (έντονο σταυρό)
χ Ελληνικό γράμμα CHI
Σύμβολο πολλαπλασιασμένων κύκλων
σύμβολο πολλαπλασιασμού σε διπλό κύκλο
λατινική συνδρομή μικρό γράμμα x
Διασταύρωση λωρίδων
Διασταυρούμενες λωρίδες σε κύκλο
Τετραγωνικό σταυροειδές