▩ τετράγωνα σύμβολα | ╬ σύμβολα γραμμής | ▲ σύμβολα τριγώνου | ◐ σύμβολα κύκλου | ☒ σύμβολα σημάδι x | ⭓ Άλλα Σχήματα | 𖡎 Τυχαίες Γραμμές
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
𖣯
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
τετράγωνο συν
άνω μισό τετραγωνικό μπλοκ
χαμηλώστε το ένα όγδοο του τετραγωνικού μπλοκ
χαμηλότερο το ένα τέταρτο του τετραγωνικού μπλοκ
χαμηλώστε τα τρία όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
κάτω μισό τετραγωνικού μπλοκ
χαμηλότερα πέντε όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
χαμηλώστε τα τρία τέταρτα του τετραγωνικού μπλοκ
χαμηλότερα επτά όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
πλήρες τετράγωνο μπλοκ
άφησε επτά όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
άφησε τα τρία τέταρτα του τετραγωνικού μπλοκ
άφησε πέντε όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
άφησε πέντε όγδοα του τετραγωνικού μπλοκ
αριστερά μισό τετραγωνικό μπλοκ
άφησε τρία όγδοα τετραγωνικού μπλοκ
άφησε το ένα τέταρτο του τετραγωνικού μπλοκ
άφησε ένα όγδοο τετραγωνικού μπλοκ
δεξί μισό τετραγωνικού μπλοκ
ελαφριά σκιά τετραγωνικού μπλοκ
μεσαία σκιά τετραγωνικού μπλοκ
σκοτεινή σκιά τετραγωνικού μπλοκ
πάνω ένα όγδοο του τετραγωνικού μπλοκ
μαύρο τετράγωνο
λευκή πλατεία
λευκό τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες
λευκό τετράγωνο που περιέχει μαύρο μικρό τετράγωνο
τετράγωνο με οριζόντια πλήρωση
τετράγωνο με κατακόρυφο γέμισμα
τετράγωνο με ορθογώνιο crosshatch fill
τετράγωνο με άνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά
τετράγωνο με άνω δεξιά έως κάτω αριστερά
τετράγωνο με διαγώνιο crosshatch fill
μαύρο μικρό τετράγωνο
λευκή μικρή πλατεία
μαύρο ορθογώνιο
λευκό ορθογώνιο
μαύρο κάθετο ορθογώνιο
λευκό κάθετο ορθογώνιο
αντίστροφη σφαίρα
αντίστροφος λευκός κύκλος
άνω μισός αντίστροφος λευκός κύκλος
κάτω μισός αντίστροφος λευκός κύκλος
τετράγωνο με αριστερό μισό μαύρο
τετράγωνο με δεξί μισό μαύρο
τετράγωνο με πάνω αριστερά διαγώνιο μισό μαύρο
τετράγωνο με κάτω δεξιά διαγώνια μισό μαύρο
λευκό τετράγωνο με κατακόρυφη διχοτομή
τεταρτημόριο κάτω αριστερά σε τετράγωνο μπλοκ
τεταρτημόριο κάτω δεξιά σε τετράγωνο μπλοκ
τεταρτημόριο πάνω αριστερά σε τετράγωνο μπλοκ
τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει τεταρτημόριο άνω αριστερά και κάτω αριστερά και κάτω δεξιά
το τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει το τεταρτημόριο πάνω αριστερά και κάτω δεξιά
το τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει το τεταρτημόριο πάνω αριστερά και άνω δεξιά και κάτω αριστερά
το τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει το τεταρτημόριο άνω αριστερά και άνω δεξιά και κάτω δεξιά
τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει τεταρτημόριο πάνω δεξιά
το τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει το τεταρτημόριο πάνω δεξιά και κάτω αριστερά
τετράγωνο μπλοκ περιλαμβάνει τεταρτημόριο πάνω δεξιά και κάτω αριστερά και κάτω δεξιά
λευκό τετράγωνο με πάνω αριστερό τεταρτημόριο
λευκό τετράγωνο με το κάτω αριστερό τεταρτημόριο
λευκό τετράγωνο με το κάτω δεξί τεταρτημόριο
λευκό τετράγωνο με πάνω δεξί τεταρτημόριο