▩ τετράγωνα σύμβολα | ╬ σύμβολα γραμμής | ▲ σύμβολα τριγώνου | ◐ σύμβολα κύκλου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
⦿
σύμβολα κύκλου
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
χειριστής με αστερίσκο σε κύκλο
fisheye
λευκό κύκλο
διάστικτο κύκλο
κύκλος με κατακόρυφο γέμισμα
bullseye
μαύρο κύκλο
κύκλος με αριστερό μισό μαύρο
κύκλος με δεξί μισό μαύρο
κύκλος με χαμηλότερο μισό μαύρο
κύκλος με πάνω μισό μαύρο
κύκλος με πάνω δεξί τεταρτημόριο μαύρο
κύκλος με όλα εκτός από το πάνω αριστερό τεταρτημόριο μαύρο
αριστερός μισός μαύρος κύκλος
δεξί μισό μαύρο κύκλο
λευκή σφαίρα
μεγάλο κύκλο
λευκό κύκλο με πάνω αριστερό τεταρτημόριο
λευκό κύκλο με το κάτω αριστερό τεταρτημόριο
λευκό κύκλο με το κάτω δεξί τεταρτημόριο
λευκό κύκλο με πάνω δεξί τεταρτημόριο