Αντιγραφή στο πρόχειρο

  • Το μήκος κειμένου είναι όριο στους {1} χαρακτήρες.
  • Υποστήριξη QR κώδικα
  • Η δημιουργημένη σελίδα θα έχει λήξει σε 24 ώρες.
  • Η διεύθυνση URL της δημιουργηθείσας σελίδας περιέχει τη διεύθυνση IP.
  • Παρακαλούμε συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους, μην χρησιμοποιείτε για παράνομους σκοπούς.
Σχετικά με τις σελίδες που δημιουργήσατε:
  • καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.
  • το ρομπότ δεν θα δείξει.
  • Μορφή URL: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • Μην κάνετε τη συντομευμένη διεύθυνση URL, εάν η σελίδα έχει μυστικό περιεχόμενο.