Πραγματικό μέγεθος του SD Card Micro

  • πλάτος:15.0mm (0.59Ίντσα)
  • ύψος:11.0mm (0.43Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  SD Card Micro .