Πραγματικό μέγεθος του SD Card Mini

  • πλάτος:20.0mm (0.79Ίντσα)
  • ύψος:21.5mm (0.85Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  SD Card Mini .